EPLUS Reports

Intermediate report

Intermediate report

III year of the Programme

---

View full content
Second Scientific Report of EPLUS

Second Scientific Report of EPLUS

---

---

View full content
Appendix 5

Appendix 5

TU Sofia

---

View full content
Intermediate Report

Intermediate Report

II wear

Национална научна програма Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)


Междинен съдържателен отчет
за втория период от
изпълнението на програмата
(01.10.2019 – 30.09.2020 г.)

View full content
Report

Report

For the third semuannual period

---

View full content