Loading...

EПлюс

Национална научна програма
"Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“
с водеща научна организация
Българската академия на науките.

Прочети повече

Нови технологии, свързани с възобновяема енергия и декарбонизиране на икономиката

Възобновяема енергия

Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия

Мобилност

Електрически превозни средства и водородна мобилност

СО2

Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2

Хоризонтални дейности

Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите

ННП ЕПЛЮС

Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" е одобрена с РМС № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и се финансира от Министерство на образованието и науката.

Настоящата програма акцентира върху ключов момент в актуализираната Европейска стратегия – ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение и регенериране на енергия от ВЕИ и улавяне и оползотворяване на СО2. Тя е в синергизъм с работните програми на Съвместните предприятия в Хоризонт 2020 като „Горивни клетки и водород“, както и с водещото тематично направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“.

Националната научна програма ЕПЛЮС ще допринесе и за поддържане на високо обществено доверие към Общата Европейска цел на Рамковата стратегия за изграждане на общ енергиен съюз.

Read More
Министeрство на образованието и науката

0

Аналитични доклади

0

Научни публикации

0

Форуми и изложения

0

Подадени проекти
Разпространение на резултатите

Последни събития

Водеща цел на Програмата е да съдейства за прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика чрез провеждане на координирани и целеви научни изследвания и иновации в дефинираната зона.

II Open meeting of the National Science Program EPLUS

Scientific achievements with potential for practical application, which were realized in the first year of implementation of the National Scientific Program "Low Carbon Energy for Transport and Doemst ...

View More
Eкипът на Е+ участва в Майските празници на науката и в 4-то иновационно младежко експо

Eкипът на Е+ от Русенския Университет участва в Майските празници на науката и в 4-то иновационно младежко експо на 13.05.2019 г. в гр. Русе с: демонстрация на HydRU (градски прототип автомобил, задви ...

View More
Обучителна лекция „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ”

На 9 и 10 май 2019 в Ден на отворените врати в ИЕЕС бе изнесена обучителна лекция „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и бе проведена демонстрация на модели на Електрически водородни превозни средства (колички) пре ...

View More

Проследете резултатите от изпълнението на Програмата.