Loading...

EПлюс

Национална научна програма
"Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“
с водеща научна организация
Българската академия на науките.

Прочети повече

Нови технологии, свързани с възобновяема енергия и декарбонизиране на икономиката

Възобновяема енергия

Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия

Мобилност

Електрически превозни средства и водородна мобилност

СО2

Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2

Хоризонтални дейности

Управление на проекта, комуникации и разпространение на резултатите

ННП ЕПЛЮС

Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" е одобрена с РМС № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и се финансира от Министерство на образованието и науката.

Настоящата програма акцентира върху ключов момент в актуализираната Европейска стратегия – ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение и регенериране на енергия от ВЕИ и улавяне и оползотворяване на СО2. Тя е в синергизъм с работните програми на Съвместните предприятия в Хоризонт 2020 като „Горивни клетки и водород“, както и с водещото тематично направление „Сигурна, чиста и ефективна енергия“.

Националната научна програма ЕПЛЮС ще допринесе и за поддържане на високо обществено доверие към Общата Европейска цел на Рамковата стратегия за изграждане на общ енергиен съюз.

Прочети повече
Министeрство на образованието и науката

0

Аналитични доклади

0

Научни публикации

0

Форуми и изложения

0

Подадени проекти
Разпространение на резултатите

Последни събития

Водеща цел на Програмата е да съдейства за прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика чрез провеждане на координирани и целеви научни изследвания и иновации в дефинираната зона.

II Отворена среща на Националната научна програма ЕПЛЮС

Научни постижения с потенциал за практическо приложение, които са осъществени през първата година от изпълнението на Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) б ...

Прочети още
Eкипът на Е+ участва в Майските празници на науката и в 4-то иновационно младежко експо

Eкипът на Е+ от Русенския Университет участва в Майските празници на науката и в 4-то иновационно младежко експо на 13.05.2019 г. в гр. Русе с: демонстрация на HydRU (градски прототип автомобил, задви ...

Прочети още
Обучителна лекция „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ”

На 9 и 10 май 2019 в Ден на отворените врати в ИЕЕС бе изнесена обучителна лекция „ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ” и бе проведена демонстрация на модели на Електрически водородни превозни средства (колички) пре ...

Прочети още

Проследете резултатите от изпълнението на Програмата.