Събития за ЕПЛЮС

Заключителната отворена среща на ННП ЕПЛЮС
 • 17
 • дек

Заключителната отворена среща на ННП ЕПЛЮС

 • 17.12.2023
 • БАН

На 19.12.2023 г. от 10.30 часа в големия салон на БАН ще се проведе Заключителната отворена среща на ННП ЕПЛЮС.

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД HydRUforce С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ
 • 08
 • дек

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД HydRUforce С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ

 • 08.12.2021
 • Русе

В периода 2019-2021 г. научен екип от Русенския университет изгради демонстрационен плавателен съд HydRUforce с хибридно задвижване на база слънчева енергия-батерия-горивна клетка за лабораторни нужди. HydRUforce е с нул ...

НОВОИЗЛЕЗЛИ НАУЧНИ СТАТИИ В РЕНОМИРАНИ СПИСАНИЯ
 • 13
 • юли

НОВОИЗЛЕЗЛИ НАУЧНИ СТАТИИ В РЕНОМИРАНИ СПИСАНИЯ

 • 13.07.2021
 • ---

В резултат от изпълнението на ННП ЕПЛЮС бяха публикувани следните научни статии в списания от най-високата категория Q1 на Web of Scince: S. Andonova, S.S. Akbari, F. Karadaş, I. Spassova, D. Paneva, K. Hadjiivanov, Stru ...

Трета отворена среща на ННП ЕПЛЮС
 • 17
 • юни

Трета отворена среща на ННП ЕПЛЮС

 • 17.06.2021
 • България

Третата отворена среща за публично отчитане на напредъка по изпълнението на ННП ЕПЛЮС бе проведена интерактивно в платформата Zoom на 11.06.2021 г. Присъстваха над 100 учени, гости и заинтересовани лица. Приветствие бе п ...

Пролетните празници на науката
 • 14
 • юни

Пролетните празници на науката

 • 14.06.2021
 • Русе

Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (EПЛЮС) и резултатите от работата си показа екипът на Русенския университет на петото иновативно младежкото ЕКСПО в Русе на 09.06.2021 г. Много ...