Участници в ЕПЛЮС

БАН

Българска академия на науките
 • Българска академия на науките

  Българска академия на науките (БАН) е водещият научен център на България. Мисията на Академията е „да провежда научни изследвания в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси, да участва в развитието на световната наука, да изучава и умножава материалното и немате­риалното културно-историческо наследство на нацията

  Днес БАН включва общо 42 научни института и няколко специализирани звена, в които работят около 2 500 учени. Те провеждат висококачествени фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към развитието на икономическата, социалната, духовната и политическата сфери на обществения живот. Учените от БАН представляват под 1/6 от изследователите в страната, но според световните бази данни произвеждат над половината от международно разпознаваемата научната продукция на България.

  Освен основната си, научна и научно-приложна дейност, БАН е един от духовните центрове на страната, ангажирана е в образованието и изпълнява редица държавно въз­ложени и експертни дейности в полза на органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, общините, бизнеса, културните и образователните институции.

  През 2019 г. БАН чества 150 години от основаването си.

 • Контакти

  Телефон: +359 2 9795228
  Електронна поща: rsemova@cu.bas.bg
  URL: http://bas.bg

  Адрес за кореспонденция

  София, 1040,
  ул. „15 ноември“ №1