Участници в ЕПЛЮС

ЮЗУ

Югозападен университет "Неофит Рилски"
 • Югозападен университет "Неофит Рилски"

  Югозападният университет “Неофит Рилски” е държавен университет, който предлага обучение в 75 бакалавърски, 115 магистърски и 78 докторски програми.

  Със своята 42-годишна история Югозападният университет “Неофит Рилски” е завоювал своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа.

  Ситуиран в икономическия, културен и образователен център на Югозападна България- Благоевград, само на 90 км южно от столицата на България – София, на 20 км от границата с Македония и на 80 км от границата с Гърция. Стратегическата му позиция обуславя по естествен начин академичното му сътрудничество с редица балкански университети в региона.

  В основните звена на университета:

  • Правно-исторически факултет
  • Природо-математически факултет
  • Стопански факултет
  • Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт”
  • Факултет по педагогика
  • Филологически факултет
  • Философски факултет
  • Факултет по изкуствата
  • Технически факултет,

  повече от 500 преподаватели - професори, доценти, доктори на науките и асистенти осигуряват съвременно обучение в областта на научноизследователската, художественотворческата и спортната дейности в духа на българските образователни и научни традиции и европейски стандарти.

  Близо 12 000 студенти получават своите знания в различни направления на науката като над 400 от тях идват от Гърция, Турция, Кипър, Сърбия, Албания, Молдова, Украйна, Русия, Япония, Пакистан, Йемен и др.

  Университетът осигурява възможност за настаняване на своите студенти в 2 реновирани общежития с 1 студентски стол. Притежава библиотека с повече от 200 000 тома литература, електронна читалня с достъп до база данни EBSCOhost, JSTOR, Russian Social Science and Humanities Journals Online, ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Knowledge - Web of Science, CABI, Brillonline, Oxford Academic и др.

  Центърът за кариерно развитие предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и подпомага както студентите, така и завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.

  Югозападният университет “Неофит Рилски” активно осъществява научноизследователска дейност, финансирана от Програмите за европейско териториално сътрудничество, Оперативните програми, Хоризонт 2020, Фонд “Научни изследвания”, Световната банка, Фондация “Отворено общество”, Програма COST, Програма Еразъм + и др.

  Изградени са и функционират повече от 30 лаборатории и научноизследователски центрове. Висшето училище развива активна международна дейност с образователни, научноизследователски институции от Европа, САЩ и Русия. Изключително атрактивна за студентите е възможността за мобилност по програма “Еразъм +”. На базата на сключените договори студентите могат да избират между повече от 100 университета в Европа.

  Югозападният университет “Неофит Рилски” притежава една от най-модерните спортни бази в България- многофункционален закрит спортен комплекс, център за функционални изследвания, лаборатория по физиотерапия, център за СПА и рехабилитационни процедури, стадиони, открити спортни площадки.

  Университетският център “Бачиново” се намира на 3 км от центъра на Благоевград. Той предлага възможност за провеждане на семинари, научни конференции, летни лагер- школи и др. СПА центърът в УЦ “Бачиново”, с компютърни, семинарни зали, аула, Wi-Fi, фитнес и тенис зали, сауна, парна баня, зали за физиотерапия, ароматерапия и масаж, предлага най-модерни технологии и отлични условия за работа и отдих.

  През 2018 г. Югозападният университет “Неофит Рилски” получи акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,30 за срок от 6 години (Протокол № 15/ 20.09.2018 г.)

 • Контакти

  Телефон:
  Електронна поща:
  URL: http://www.swu.bg/

  Адрес за кореспонденция

  ул. "Иван Михайлов" 66
  2700 Благоевград, България