Участници в ЕПЛЮС

ИЕЕС - БАН

Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН
 • Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН

  Институтът по Електрохимия и Енергийни Системи (ИЕЕС) при БАН е един от основните химически институти на БАН и водеща научна организация в страната в областта на електрохимичните източници на ток и системи за съхранение на енергия. В ИЕЕС се провеждат фундаментални научни изследвания в областите на електрохимичните източници на ток, водородните енергийни системи, електрохимични методи и електрохимично материалознание. Иновативните приложни изследвания са фокусирани върху електрохимичното преобразуване и съхранение на енергията, създаване на нови инструментални техники и технологии. Дейността на ИЕЕС се простира от разработването на нови материали през създаване и изпитване на компоненти до изработване на лабораторни прототипи и полупромишлени предпазарни системи. В института се обучават специалисти, докторанти и постдокторанти.

  ИЕЕС изпълнява проекти, финансирани от Национален фонд за научни изследвания, Национален иновационен фонд, Европейски рамкови програми, НАТО, ЮНЕСКО, Глобалния консорциум за оловни акумулатори (ALABC) и други международни организации; сътрудничи с фирми от страната и чужбина и изпълнява целево възложени научно-приложни задачи. От 2018 г. ИЕЕС е координатор на НИ „Съхранение на енергия и водородна енергетика (НИ СЕВЕ) и е партньор в националния ЦВП „Мехатроника и чисти технологии”. През март 2019 г. стартира изпълнението на проект „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ”, на който институтът е водеща организация.

 • Контакти

  Телефон: +359 2 979 27 55
  Електронна поща: iees@iees.bas.bg
  URL: https://iees.bas.bg

  Адрес за кореспонденция

  ул. "Акад. Георги Бончев", бл.10,
  София, 1113, България