Участници в ЕПЛЮС

БАН

Българска академия на науките

Българската академия на науките е водещият научен, духовен и експертен център на България.

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
ИЕЕС - БАН

Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН

В ИЕЕС се извършват изследователски дейности в областта на фундаменталната и приложна електрохимия.

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
ИИХ - БАН

Институт по инженерна химия - БАН

ИИХ - БАН е основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
ИК - БАН

Институт по катализ - БАН

ИК - БАН е водещ център по катализ в страната и Югоизточна Европа.

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
ИМК - БАН

Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

IMC - BAS работи в областта на минералогията и кристалографията.

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
ИОНХ - БАН

Институт по обща и неорганична химия - БАН

ИОНХО - БАН работи в областта на "неорганична и аналитична химия" и "неорганично материалознание".

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
ИОХЦФ - БАН

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

ИОХЦФ - БАН е водеща научна институция в областта на органичната и биоорганичната химия в България.

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
cap/partnerAbr_IpBas

cap/partnerName_IpBas

cap/partnerDsc_IpBas

 • Място: София |
 • 9:00 - 17:00
Прочети още
cap/partnerAbr_ipc-bas

cap/partnerName_ipc-bas

cap/partnerDsc_ipc-bas

 • Място: София |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още
cap/partnerAbr_uni-ruse

cap/partnerName_uni-ruse

cap/partnerDsc_uni-ruse

 • Място: Русе |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още
cap/partnerAbr_uni-sofia

cap/partnerName_uni-sofia

cap/partnerDsc_uni-sofia

 • Място: София |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още
cap/partnerAbr_tu-varna

cap/partnerName_tu-varna

cap/partnerDsc_tu-varna

 • Място: Варна |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още
cap/partnerAbr_tu-sofia

cap/partnerName_tu-sofia

cap/partnerDsc_tu-sofia

 • Място: София |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още
cap/partnerAbr_btu

cap/partnerName_btu

cap/partnerDsc_btu

 • Място: Бургас |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още
cap/partnerAbr_uctm

cap/partnerName_uctm

cap/partnerDsc_ictm

 • Място: София |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още
cap/partnerAbr_swu

cap/partnerName_swu

cap/partnerDsc_swu

 • Място: Благоевград |
 • 9:00 - 18:00
Прочети още