Участници в ЕПЛЮС

ТУ - Варна

Технически университет - Варна
 • Технически университет - Варна

  Технически университет – Варна е държавно висше училище и първият български университет, акредитиран от Асоциацията на европейските университети (EUA).

  Основан е през 1962 година. Разположен е в красив и спокоен район на град Варна, недалеч от морския бряг. На площ от 200 дка има 12 учебни сгради, 86 модерно оборудвани с мултимедия семинарни и 50 лекционни зали, фонетични кабинети, голям спортен комплекс. Над 230 отлично обзаведени лаборатории и тренажори гарантират качеството на учебния процес. В близост до университета са общежитията с над 1500 места за студенти редовно обучение.

  Структурата на университета включва 4 факултета: Електротехнически, Машинно-технологичен, Корабостроителен и Факултет по изчислителна техника и автоматизация и 2 колежа: Добруджански технологичен колеж  и Колеж в структурата на ТУ.

  Акредитираните специалности в ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“ са над 28 в 8 професионални направления в областите:

  • Технически науки: машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, включително морски науки и екология  и др., общо инженерство: индустриален дизайн, индустриален мениджмънт, защита на населението при бедствия и аварии.
  • Социални дейности: социален мениджмънт
  • Растениевъдство: агрономство.

  Повече от 50 са програмите за магистри, а акредитираните за образователна и научна степен „доктор“ - близо 30.

  Към Студентския съвет има 12 клуба по интереси, от които особено популярни и с успехи на национални и международни състезания в своята област са Студентски авто-мото клуб „Шел екомаратон”, Клубът по роботика и мехатроника, Морският клуб, клубът ТУ IT ++ и Клубът по кино и фото технологии.

  Университетът предлага възможно най-добрите условия във Варна за провеждане на пълноценно обучение по физическо възпитание, фитнес, каланетика, народни танци и спортове като футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, хокей и тенис.

 • Контакти

  Телефон: 052 383 557
  Електронна поща: rdim@tu-varna.bg
  URL: http://tu-varna.bg

  Адрес за кореспонденция

  ул. „Студентска“ № 1,
  9010 гр. Варна