Участници в ЕПЛЮС

Българска академия на науките
БАН

Българска академия на науките

Българската академия на науките е водещият научен и експертен център на България.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН
ИЕЕС - БАН

Институт по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" - БАН

В ИЕЕС се извършват изследователски дейности в областта на фундаменталната и приложна електрохимия.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по инженерна химия - БАН
ИИХ - БАН

Институт по инженерна химия - БАН

ИИХ - БАН е основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по катализ - БАН
ИК - БАН

Институт по катализ - БАН

ИК - БАН е водещ център по катализ в страната и Югоизточна Европа.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН
ИМК - БАН

Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

IMC - BAS работи в областта на минералогията и кристалографията.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по обща и неорганична химия - БАН
ИОНХ - БАН

Институт по обща и неорганична химия - БАН

ИОНХО - БАН работи в областта на "неорганична и аналитична химия" и "неорганично материалознание".

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН
ИОХЦФ - БАН

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

ИОХЦФ - БАН е водеща научна институция в областта на органичната и биоорганичната химия в България.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по полимери при БАН
ИП - БАН

Институт по полимери при БАН

Институт по полимери - БАН е водещaта научноизследователска организация за полимерна наука в България.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" - БАН
ИФХ - БАН

Институт по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" - БАН

Актуализира се в момента.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Русе - РУ

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русенският университет е и най-големият университет в трансграничния българо-румънски регион край река Дунав.

 • Русе |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
СУ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Технически университет - Варна
ТУ - Варна

Технически университет - Варна

ТУ - Варна е първият български университет, акредитиран от Асоциацията на европейските университети (EUA).

 • Варна |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Технически университет - София
ТУ - София

Технически университет - София

Актуализира се в момента.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Бургас - УАЗ

Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

В университета се провежда обучение в областта на техническите, природни, социални и медицински науки.

 • Бургас |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии
ЦВТ - ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

Създаден през 2009 г., за да организира специализирано обучение и да изпълнява проекти.

 • София |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още
Югозападен университет "Неофит Рилски"
ЮЗУ

Югозападен университет "Неофит Рилски"

ЮЗУ е държавен университет, който предлага обучение в 75 бакалавърски, 115 магистърски и 78 докторски програми.

 • Благоевград |
 • 09:00 - 17:00
Прочети още