Събития за ЕПЛЮС

Трета отворена среща на ННП ЕПЛЮС

Трета отворена среща на ННП ЕПЛЮС
  • Подзаглавие:

    ---

  • Място:

    България

  • Дата:

    17.06.2021

Третата отворена среща за публично отчитане на напредъка по изпълнението на ННП ЕПЛЮС бе проведена интерактивно в платформата Zoom на 11.06.2021 г. Присъстваха над 100 учени, гости и заинтересовани лица. Приветствие бе поднесено от зам. министъра проф. Нели Косева. Представени бяха фундаментални научни постижения, както и такива с потенциал за практическо приложение, които са осъществени през първото шестмесечие на третата година от изпълнението на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС). Учени от институтите на БАН и българските университети, които са партньори в ННП презентираха напредъка по изпълнението на трите компонента от програмата – К1: „Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия“; К2: „Електрически превозни средства и водородна мобилност“ и К3: „Нови ефективни материали и процеси за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид“. Програмата на събитието може да видите тук.

Форумът бе ръководен от проф. Евелина Славчева, член на Изпълнителния съвет на ННП Еплюс и ръководител на Компонент 1. Ръководителите на компоненти, както и членове на научния колектив, представиха основни резултати за напредъка по изпълнението на работните пакети от програмата.

По надолу може да се видят презентациите на Третата отворена среща:

1. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D01.pdf

2. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D02.pdf

3. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D03.pdf

4. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D04.pdf

5. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D05.pdf

6. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D06.pdf

7. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D07.pdf

8. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D08.pdf

9. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D09.pdf

10. https://adm.eplus.bas.bg/shr/ufo/files/D10.pdf