Събития за ЕПЛЮС

Пролетните празници на науката

Пролетните празници на науката
  • Подзаглавие:

    Eкипът на ЕПЛЮС от Русенския университет на 23-тите Пролетните празници на науката и на Петото иновативно младежкото експо в Русе

  • Място:

    Русе

  • Дата:

    14.06.2021

Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (EПЛЮС) и резултатите от работата си показа екипът на Русенския университет на петото иновативно младежкото ЕКСПО в Русе на 09.06.2021 г. Много млади хора и граждани от град Русе имаха възможност да се запознаят с постиженията по Компонент 2 на програмата EПЛЮС, финансирана от Министерството на образованието и науката, като и с основната й цел – да подкрепя научно-изследователски и научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката.

Екипът представи функциониращ модел на водородна клетка, с който са проведени изследвания при различни режими на работа и резултатите са представени в научни доклади на конференции в страната и чужбина.

В Иновативното младежко експо се включиха както студенти и млади учени от висшето училище, така и ученици от средните училища в русенския регион. На младежкото ЕКСПО се представиха 38 щанда и над 250 участници с много нови идеи. Впоследствие идеите прерастват в проекти, които се разработват като основа за бъдещи научни иновации в полза на обществото.

Петото Иновативно младежко ЕКСПО е част от 23-тите пролетни празници на науката и е под егидата на Министъра на образованието и науката. На събитието присъстваха кметът на град Русе Пенчо Милков, областният управител на Русе Борислав Българинов и заместник областните управители Синан Хибибов и Стефка Караколева, областният управител и заместник областният управител на гр. Разград Иван Борисов и Найден Късов, заместник областният управител на гр. Силистра Минчо Йорданов, началникът на Регионалното управление на образованието Русе д-р Росица Георгиева.

Идеята на това събитие е, че научната работа трябва да води до решения, полезни модели и изобретения, които реално подобряват качеството на живота и решават проблеми на нашето настояще.

Посещавайки щанда на програмата, ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн Христо Белоев отбеляза, че академичното ръководство на университета цени работата на екипа на Русенския университет работещ по програма ЕПЛЮС и резултатите от нея, а именно: натрупаната експертиза в областта на водородната мобилност; партньорството с община Русе в програмата ЕПЛЮС и включването й като асоцииран партньор в нея; подготвения в последната година проект за използване на водородната енергия за задвижване на речен кораб и за 20 градски автобуси; работа на студентски екип по усъвършенстване на градски прототип на автомобил, задвижван с водород и др. Кметът на град Русе, д-р Пенчо Милков отбеляза, че работата на екипа е основата за формиране на политиката на Общинското ръководство за декарбонизация на обществения транспорт в града.