Събития за ЕПЛЮС

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД HydRUforce С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД HydRUforce С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ
  • Подзаглавие:

    УЧЕНИ ИЗГРАДИХА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД HydRUforce С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ НА БАЗА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ-БАТЕРИЯ-ВОДОРОДНА ГОРИВНА КЛЕТКА, КОЙТО ДА СЕ ДВИЖИ ПО РЕКА ДУНАВ

  • Място:

    Русе

  • Дата:

    08.12.2021

В периода 2019-2021 г. научен екип от Русенския университет изгради демонстрационен плавателен съд HydRUforce с хибридно задвижване на база слънчева енергия-батерия-горивна клетка за лабораторни нужди. HydRUforce е с нулеви въглеродни емисии и беше изграден по Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия на транспорта и бита" (Е плюс), финансирана от Министерството на образованието и науката и с допълнителен финансов ресурс от Русенския университет. В работата взеха участие и учени от БАН и Техническия университет София.

С изграждането на HydRUforce, България добавя своя дял към изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа. HydRUforce Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ИЗГРАДЕН ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ПЛАВАТЕЛЕН СЪД С ХИБРИДНО ЗАДВИЖВАНЕ НА БАЗА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ-БАТЕРИЯ-ВОДОРОДНА ГОРИВНА КЛЕТКА.

Съществена иновация на плавателния съд е комбинирането на енергия освен от слънчеви панели и от водородна горивна клетка за задвижване на плавателния съд.

Плавателният съд е разработен по Компонент 2 на програмата Е плюс „Електрически превозни средства и водородна мобилност".

В работата по проекта се включиха: Русенски университет „А. Кънчев" в партньорство с Община Силистра, БАН, Технически университет София и Община Русе.

За корпус на плавателния съд е използван понтон със соларен покрив изграден по проект "Чист достъп в транграничната зона Силистра – Кълараш", финансиран по програма за трансгранично сътрудничество с партньори от Българска страна-Община Силистра и Русенски университет. Всички системи за управление и задвижване на плавателния съд и тяхната конструктивна интеграция бяха проектирани и изградени по Националната научна програма Е плюс.

Предвидено е демонстрационният плавателен съд да превозва максимум 12 човека с екипажа, при скорост на плаване 5-7 km/h срещу течението и респективно 12-14 km/h по течението.

Плавателният съд има правоъгълна форма със следните технически данни: дължина 10,5 m; ширина 4,5 m; височина 2,5 m; маса 3,5 t. Задвижването на плавателния съд се осигурява от два електродвигателя с максимална мощност по 10 kW и номинално напрежение 48V. Всеки електродвигател е свързан към група акумулатори от 400 Аh с напрежение 48V. Допълнително за удължаване на обхвата на плавателността са свързани две водородни горивни клетки с номинална мощност 3 kW;  номинално напрежение 48 V; номинален ток 60 A;  ефективност ≥ 50%; работно налягане на водорода ≤ 0,06 MPa и консумация от 36 l/min. Водородът за горивните клетки се осигурява от специални 10 литрови бутилки с маса 15,2 kg, вместимост 1,8 m3, и маса само на водорода 0,150 kg, под налягане 20 MPa. Една бутилка може да осигури работа на горивната клетка от 50 min. На покрива на плавателния съд са монтирани слънчеви панели с обща мощност 7 kW, с които да се ползва енергията на слънцето за дозареждане на батериите.

На 25.11.2021 г. от 11:00 часа се състоя първото демонстрационно плаване на екологичния плавателен съд „HydRUforce“ в акваторията на р. Дунав при град  Силистра.

В събитието взеха участие кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, областният управител на Област Силистра Ели Тодорова и зам. областният управител Минчо Йорданов, зам. кметът на Община Русе инж. Димитър Недев, представители на ИА „Морска администрация“, преподаватели, студенти и граждани.

Проф. Велизара Пенчева представи екипа и неговата работа по създаване на плавателния съд в периода от края на 2018 г. до ноември 2021 г., като  отбеляза, че работата не е завършила. През 2022 г. предстои работа по узаконяване на плавателния съд, както и тестване в реални експлоатационни условия (събиране на данни, анализ и предаване на данни); тестване на конструктивната интеграция; оценка ефективността на енергийния мениджмънт; оценка на енергийните разходи при различни натоварвания; оценка на шум, обхват, емисии, надеждност; разработване на концепция за обучение и демонстрации в реално водородно съоръжение; осигуряване на публичност на получените научни резултати.

По проекта работиха екипи от три институции: Русенски университет, Институт по електрохимия и енергийни системи на БАН и Технически университет София. Светът се движи напред по отношение на необходимостта от декарбонизация и значението на водорода нараства почти всеки ден. България трябва да работи, за да развие и натрупа експертиза в тази област.

Работата на екипа беше високо оценена от представителите на държавната и местната власт. В приветствията си те изразиха задоволството си от факта, че плавателният съд е разработен в гр. Силистра, както и че в екипа са включени докторанти и студенти от града.

Проф. Даскалов, който е и част от екипа, поздрави всички присъстващи от името на академичното ръководство и връчи грамоти на екипа, подписани от ректора на университета академик Христо Белоев.

Доц. Асенов представи основните системи на плавателния съд и заедно с останалите членове на екипа - доц. Иван Белоев, доц. Димитър Грозев и доц. Цветелина Георгиева - отговаряха на въпроси. Те бяха активно подпомогнати от работилите на терен докторанти инж. Валери Георгиев и инж. Стоян Няголов.

В събитието се включиха и чуждестранни преподаватели, които са в Русенския университет по програма Еразъм.

През целия ден екипът и чуждестранните преподаватели бяха специални гости на кмета на Община Силистра. Получен беше и поздравителен адрес от изп. директор на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“, в който е записано, че като организация на 34 местни власти от Дунавския регион в България, асоциацията  е разположена в центъра на екосистемата за декарбонизация на Дунавския регион. „Надяваме се, че съвместно с Русенския университет и останалите заинтересовани страни ще успеем да постигнем амбициозна визия, превръщайки региона в пример за постигане на климатичните цели на Европа“.