Събития за ЕПЛЮС

Популяризиране на ННП ЕПЛЮС по Дарик радио

Популяризиране на ННП ЕПЛЮС по Дарик радио
  • Подзаглавие:

  • Място:

    София

  • Дата:

    16.09.2019

Чл. кор. К. Хаджииванов и проф. Р. Стоянова участваха в предаване по Дарик Радио, което беше изцяло посветено на ННП ЕПЛЮС. В предаването бяха изяснени основните цели на Програмата, характера на консорциума, който я изпълнява, и очакваните резултати.

Запис на предаването е достъпен на адрес:

https://statuso.online/video/34x4r4i3s4p2q4l4r2l4x5.html